Wslqmiirjccsddt52nby

Rehabilitering och arbetsmiljö - Handbok i 10 steg för arbetsgivare

Handbok i 10 steg för arbetsgivare

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbets­tagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd. Tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen.

Denna praktiska handbok vägleder arbetsgivare och arbetstagare genom en steg-för-steg-modell som förenklar varje fas i rehabili­teringen och klargör gränserna för arbetsgivarens rehabiliterings­ansvar. På ett pedagogiskt sätt presenteras också hur Arbetsmiljö­verkets föreskrifter används i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt de senaste förändringarna av regelverket inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Här kan du läsa om:

  • arbetsinriktad rehabilitering
  • praxis inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • brottspåföljder inom arbetsmiljö
  • det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • organisatorisk och social arbetsmiljö.

Rehabilitering och arbetsmiljö är användbar i flera utbildnings­sammanhang, i det praktiska arbetlivet, inom HR, för arbetsgivare, för fackliga företrädare och advokater samt för arbetsrättsjurister.

Artikelnummer: 40944-01
ISBN: 9789144138275
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2020
Sidantal: 210


Din föreläsare


Annika Blekemo Martha Gurmu
Annika Blekemo Martha Gurmu

Kanske är du också intresserad av:Arbetsrätt i praktiken - En handbok
3 Kurssamling
315 kr
Arbetsrätt
Mats Glavå Mikael Hansson
560 kr
Anställningsskyddslagen - Med kommentar
Lena Isenstam Malin Wulkan Martin Wästfelt
306 kr

Orginalpris: 1 181 kr


Börja nu!