Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Webbutbildning den 25 mars 2022

Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Webbutbildning den 25 mars 2022

Att vårdnadshavare är engagerade i sina barns skolgång är givetvis i grunden något positivt. Att ett kontinuerligt samarbete mellan skola och hem är ett viktigt uppdrag för skolan är också tydligt uttryckt i styrdokument som skollagen och läroplanerna.

Många gånger kan det dock uppstå situationer där det är svårt för skolan att veta hur långtgående deras skyldigheter är på olika områden och vilka hemmets rättigheter är. Att det är så tydligt som möjligt för både skola och hem hur skolans skyldigheter och vårdnadshavarnas rättigheter ser ut är en viktig förutsättning för ett fungerande och konstruktivt samarbete mellan skola och hem.

Under denna utbildning går vi igenom ett antal områden som kan aktualiseras i den dagliga verksamheten och som är viktiga för kontakten mellan skola och hem. Fokus kommer ligga på hur de olika reglerna ska tillämpas i skolans praktiska verksamhet.

Aspekter på rättigheter och skyldigheter inom följande områden tas upp:

  • Mottagande/Skolplacering/Klasstillhörighet
  • Särskilt stöd
  • Kränkningar
  • Tillsynsansvar
  • Vårdnadstvister
  • Allmän plats
  • Något om offentlighet/sekretess/GDPR
  • Skolans kommunikation med hemmen

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: Webbutbildning den 25 mars 2022, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Vanligt förekommande frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Börja nu!