6iv2stlrwgsfe3laxhr8

Skolan och hemmet - Rättigheter och skyldigheter

Stockholm den 24 april 2020

Stockholm den 24 april 2020

Att vårdnadshavare är engagerade i sina barns skolgång är givetvis i grunden något positivt. Att ett kontinuerligt samarbete mellan skola och hem är ett viktigt uppdrag för skolan är också tydligt uttryckt i styrdokument som skollagen och läroplanerna.

Många gånger kan det dock uppstå situationer där det är svårt för skolan att veta hur långtgående deras skyldigheter är på olika områden och vilka hemmets rättigheter är. Att det är så tydligt som möjligt för både skola och hem hur skolans skyldigheter och vårdnadshavarnas rättigheter ser ut är en viktig förutsättning för ett fungerande och konstruktivt samarbete mellan skola och hem.

Under denna utbildning går vi igenom ett antal områden som kan aktualiseras i den dagliga verksamheten och som är viktiga för kontakten mellan skola och hem. Fokus kommer ligga på hur de olika reglerna ska tillämpas i skolans praktiska verksamhet.

Aspekter på rättigheter och skyldigheter inom följande områden tas upp:

  • Mottagande/Skolplacering/Klasstillhörighet
  • Särskilt stöd
  • Kränkningar
  • Tillsynsansvar
  • Vårdnadstvister
  • Allmän plats
  • Något om offentlighet/sekretess/GDPR
  • Skolans kommunikation med hemmen

Föreläsare: Mikael Hellstadius

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.

Datum och tid: 24 april 2020, kl. 09:00-16:00

Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset ingår morgonfika med smörgås samt pausfika med kaka.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Utbildningens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Kanske är du också intresserad av:Implementering av Barnkonventionen
Marie Lundin Karphammar Ewa Kristensson
270 kr
Perspektiv på Barnkonventionen - Forskning, teori och praktik
Lina Ponnert Anna Sonander
330 kr
Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Eva Segerström
285 kr

Orginalpris: 885 kr


Vanligt förekommande frågor


Får man rabatt om man är flera?
Gå 4 betala för 3! För offert, kontakta [email protected] Hur betalar jag kursen?
Hur betalar jag kursen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!