Sveriges författning

Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad framställning av det svenska statsskickets huvudgrunder enligt nu gällande rätt. Strävan är att ge läsaren en överblick över författningsmaterialet och insikt i reglernas inbördes sammanhang.

Denna nya upplaga föranleds av ändringarna i reglerna om val och partier, Riksrevisionen samt ändringar i reglerna om Sveriges territorium med mera. Huvudtexten i boken markerar kontinuiteten i författningen. Fler exempel har införts. Texten och språket har uppdaterats och omdisponerats.

Boken är främst avsedd för utbildningar i juridik men kan även användas för statsvetenskapliga studier eller av den som behöver en översikt över den svenska författningen.

Artikelnummer: 2159-23
ISBN: 9789144126791
Upplaga: 23
Revisionsår: 2019
Utgivningsår: 1983
Sidantal: 230


Din föreläsare


Håkan Strömberg Bengt Lundell
Håkan Strömberg Bengt Lundell

Börja nu!