Tobakstillstånd - Webbutbildning

Webbutbildning Tobakstillstånd

Tobaksutbildningen är en lärorik och pedagogisk utbildning för dig som behöver de rätta kunskaperna i tobakslagen och relaterad lagstiftning. Utbildningen är online och är uppbyggd med filmer, kursmaterial, delprov och slutprov. När du fått godkänt på alla delar i utbildningen samt på slutprovet så får du ett kursintyg som intygar att du nu har goda kunskaper i lagstiftningen kring tobakshandel.

Kursen berör i huvudsak dessa områden:

 • Lagen om tobak och liknande produkter
 • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Tobaksfria nikotinprodukter

Föreläsare

Kursens föreläsare är Eva-Lena Kamperin som är juridiskt ombud hos Krogarna.se. Eva-Lena har tidigare erfarenhet som konsult och sakkunnigt biträde inom offentlig revision och rådgivning och har även bl. a arbetat som stads- och kommunsekreterare och verkat som juridisk rådgivare och sekreterare i flertalet politiska instanser.

Utbildningsfilmer

Denna utbildning innehåller 5 stycken lärarledda filmer. Det är viktigt att gå igenom alla dessa filmer noga så att du tar till dig all information. Du måste klara första delen för att nästa del ska låsas upp. Du kan när som helst spola både framåt och bakåt i filmerna. Du kan se både filmerna och frågorna hur många gånger du vill, även när proven är avklarade.

Prov

Proven i denna utbildning är upplagda som flervalsalternativ. Du väljer rätt svar genom att klicka på ditt val, ibland är flera alternativ rätt. När du gått igenom en utbildningsfilm så kommer du att få göra ett delprov som testar dina kunskaper. Alla våra prov i denna utbildning har en spärr på 90%. Vilket innebär att du måste ha minst 90% rätt innan du kan gå vidare till nästa steg i utbildningen. Genom att klara ett delprov så låser du upp nästa del i utbildningen.

När du har klarat alla delprov och kommit till slutet av din utbildning får du göra ett slutprov där dina kunskaper testas igen. När du klarat provet kan du ladda ned ditt diplom som intygar att du har de teoretiska kunskaper som behövs för att bedriva detaljhandel med tobak och liknande produkter. Du kan också välja att gå om utbildningen en gång till för att repetera.

Kursmaterial

När du väl är inne i utbildningssystemet finns det en flik som heter ”KURSMATERIAL” här hittar du dokument som du kan skriva ut eller läsa på skärmen.

Kursintyg/Diplom

När du klarat provet kan du ladda ned ditt diplom som intygar att du har de teoretiska kunskaper som behövs för att bedriva detaljhandel med tobak och liknande produkter.

Priser

1 190:- (exkl. moms)

Utbilda hela din personalstyrka med enkla abonnemang

Med ett smart abonnemang kan du utbilda din personal till en fast månadskostnad. Du får tillgång till ett adminkonto där du hanterar din personal, ser vem som gått vilken utbildning och när. Din personal får ett eget inlogg där de kan genomföra våra populära webbutbildningar och få ett diplom vid avklarad utbildning.

BAS

”måste ha utbildningar”
 • kurser: serveringstillstånd, aas och tobakstillstånd
 • telefonrådgivning kopplat till serverings- eller tobakstillstånd
 • företagskonto (se vilka som gått utbildningar och när)
 • studenter får intyg vid genomförd utbildning
 • medlemsförmåner hos samarbetspartners
 • max 50 personer per enhet ingår.
490 kr/mån (betalas årsvis)

PRO

”allt i BAS plus nedan”
 • alla webbutbildningar
 • nya kurser adderas kontinuerligt
 • lägg in era egna utbildningar i ert företagskonto
 • max 50 personer per enhet ingår.
990 kr/mån (betalas årsvis)

Anmälan

Anmäl dig till: [email protected]

Information som vi behöver från dig när du anmäler sig är kontaktuppgifter samt fakturaadress inkl. ref. kod. Därefter får du en bekräftelse på att du är anmäld till kursen.


Din föreläsare


Eva-Lena Kamperin
Eva-Lena Kamperin

Börja nu!