Värdegrunden för offentlig verksamhet

Miljörätt

En fysisk utbildning som är av intresse för förvaltningar som ansvarar för miljöfrågor. Utbildningen tar bl.a. upp frågor såsom legalitet, objektivitet, likabehandling, yttrandefrihet, offentlighet och sekretess samt privat – offentligt, effektivitet och service. Anknytning kommer att göras till praktiska fall inom tillsynsområdet. Utbildningar kan genomföras som hel- eller halvdagskurs och ”skräddarsys” utifrån beställarnas önskemål. De kan ske såväl i föreläsningsform som i mera seminarieliknande former med diskussionsuppgifter och frågor.


Din föreläsare


Gregor Holmgren
Gregor Holmgren

Gregor Holmgren är jurist i botten och har mångårig erfarenhet av miljöarbete vid exempelvis Naturvårdsverket och på länsstyrelse. Gregor har även varit miljöchef (Helsingborgs stad) och arbetat vid domstolar (särskild ledamot vid miljödomstol, adjungerad ledamot vid Miljööverdomstolen) samt tjänstgjort på advokatbyrå.


Kanske är du också intresserad av:Huvuddragen i miljöbalken
Med fokus på bestämmelser av betydelse för tillsynsarbetet
1 Kurssamling
Förvaltningslagen - Miljörätt
Miljörätt
Gregor Holmgren

Orginalpris:


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Kursen är ej öppen för registrering