Vindkraft i teori och praktik

Författare: Tore Wizelius

Vindkraft är en miljövänlig, förnybar energikälla som har utvecklats mycket snabbt. Kunskap om vindkraft tangerar en mängd olika ämnesområden. Denna bok tar ett brett grepp om ämnet och belyser en rad aspekter: vindkraftverks tekniska konstruktion och funktion, vindens egenskaper och energiinnehåll, positiv och negativ miljöpåverkan, energipolitik, ekonomiska villkor, lagstiftning, tillståndsprövningar och praktisk vindkraftsprojektering.

Tyngdpunkten ligger på kommersiella vindkraftverk för anslutning till elnätet. Vindkraft i teori och praktik kan användas inom grundläggande högskoleutbildning, inte bara i energiteknik utan även i kultur­geografi, miljövetenskap och flera andra ämnen. Boken kan också användas för fördjupningsstudier på gymnasienivå. Den riktar sig även till personer och företag som är verksamma i energi- och miljöbranschen, till samhällsplanerare, politiker och tjänstemän som handlägger vindkraftsärenden hos olika myndigheter, liksom till den intresserade allmänheten. Under de sju år som har gått sedan den andra upplagan kom ut har vindkraftens utveckling fortsatt i mycket snabb takt både i Sverige och internationellt. Den tekniska utvecklingen mot allt större vindkraftverk har fortsatt, och en del nya tekniska koncept har införts. I denna tredje upplaga har boken i sin helhet upp­daterats.

Författare: Tore Wizelius

Tore Wizelius, teknologie licentiat i miljö- och energisystem, har utvecklat en rad olika högskolekurser om vindkraft. Han har också skrivit ett flertal böcker i ämnet som har publicerats såväl i Sverige som i övriga världen. Efter tio år som högskolelärare arbetar han nu som vindkraftsprojektör.

ISBN: 9789144068992
Utgivningsår: 2003
Revisionsår: 2015
Artikelnummer: 7885-03
Upplaga: Tredje
Sidantal: 383


Börja nu!