Hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro

Webbutbildning den 22 april 2021

Hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro

Webbutbildning den 22 april 2021

De juridiska reglerna och en metod som fungerar!

Förmiddagen ägnas åt en genomgång av de regler som blir aktuella vid långvarig skolfrånvaro. Bland annat tar vi upp frågor som:

 • Ansvarsfördelning skola, hem, socialtjänst m.fl.
 • Skyldighet att samverka. Anmälningsplikt.
 • Särskilt stöd respektive särskild undervisning
 • Sekretessfrågor

Nyheter:

 • Distansundervisning
 • Förtydligat ansvar för rektor
 • Information till hemkommunen
 • Samordning av insatser vid behov
 • Överlämning av uppgifter vid skolformsbyte och vid byte av skolenhet
 • Aktuella reformer och praxis

Vi berör även utredningen SOU 2016:94 "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och reagera!".

Efter lunch kommer Peter Friberg från Magelungens Hemmasittarprogram att prata om den modell som man arbetar med för att få elever med långvarig skolfrånvaro tillbaka till en fungerande skolgång.

Hemmasittarprogrammet är ett behandlingsprogram som baseras på kognitiv beteendeterapi. Såväl elev, föräldrar, skola, socialtjänst och BUP är involverade i behandlingen.

 • Varför stannar eleven hemma? Tidiga tecken
 • Inlärningsteori
 • Samverkan på riktigt! Vad fungerar i praktiken?
 • Hur arbetar vi för en ökad skolnärvaro?
 • Vilka anpassningar kan eleven behöva?

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna), Peter Friberg (Magelungen AB)

Datum och tid: 22 april 2021, kl. 10:00-15:00

Pris: 2 950:-.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Utbildningens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Kanske är du också intresserad av:Implementering av Barnkonventionen
Marie Lundin Karphammar, Ewa Kristensson
270 kr
Perspektiv på Barnkonventionen - Forskning, teori och praktik
Lina Ponnert Anna Sonander
330 kr
Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Eva Segerström
285 kr

Orginalpris: 885 kr


Vanligt förekommande frågor


Får man rabatt om man är flera?
Gå 4 betala för 3! För offert, kontakta [email protected] Hur betalar jag kursen?
Hur betalar jag kursen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!