Särskilt stöd

Webbutbildning den 15 september 2021

Särskilt stöd - Webbutbildning den 15 september 2021

Brister i arbetet med särskilt stöd är en de vanligaste orsakerna till kritik från Skolinspektionen. I den här utbildningen klargör vi hur man kan arbeta rättssäkert med denna viktiga fråga.

Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet men även du som arbetar inom gymnasieskolan är välkommen.

Nyheter:

 • Distansundervisning
 • Förtydligat ansvar för rektor
 • Information till hemkommunen
 • Samordning av insatser vid behov
 • Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer (fr.o.m. ht -18)
 • Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet (fr.o.m. ht -19)
 • Aktuella reformer och praxis

Följande tas upp:

 • Ledning och stimulans till alla
 • Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • Att utreda behov av särskilt stöd
 • Att upprätta åtgärdsprogram
 • Skolverkets allmänna råd från 2014:

- Rätt stöd

- Uppföljning och utvärdering

- Elev- och föräldrainflytande

 • Lovskola
 • Kontakter med socialförvaltning, BUP m.m.
 • Tilläggsbelopp
 • Överklagandenämndens avgöranden

Föreläsare: Mikael Hellstadius

Datum och tid: 15 september 2021, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Vanligt förekommande frågor


Vem riktar sig kursen till?
Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen.
Hur anmäler jag mig?
Anmälan skickas till [email protected]
Vad kostar kursen?
Pris: 2 950:-. Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Börja nu!