Skoljuridik för skolchefer

Webbutbildning 26 mars 2021

  Köp utbildningsmaterial

Skoljuridik för skolchefer

webbutbildningar den 26 mars 2021

Sedan 1 juli 2018 ska alla skolhuvudmän utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Detta gäller all verksamhet inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Denna utbildningsdag vänder sig till dig som är skolchef, men är lämplig även för andra som behöver en övergripande juridisk kunskap på skolområdet, t.ex. verksamhetsutvecklare, strateger och samordnare. Stort utrymme ges för egna frågeställningar. Vi tar upp följande områden:


  • Grundläggande utgångspunkter i skollagstiftningen
  • Rätten till utbildning och skolplikt
  • Mottagande
  • Ingripanden mot elever
  • Arbetet mot kränkande behandling
  • Särskilt stöd
  • Offentlighet och sekretess/GDPR
  • Förhållandet mellan skolans regelverk och andra lagar som t.ex.
  • Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och aktiebolagslagen.

Föreläsare: Skoljuristerna

Datum och tid: 26 mars 2021, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Utbildningens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Kanske är du också intresserad av:Hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro
Webbutbildning den 22 april 2021
3 Kurssamling
2 950 kr
Implementering av Barnkonventionen
Marie Lundin Karphammar, Ewa Kristensson
270 kr
Perspektiv på Barnkonventionen - Forskning, teori och praktik
Lina Ponnert Anna Sonander
330 kr
Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Eva Segerström
285 kr

Orginalpris: 3 835 kr


Vanligt förekommande frågor


Får man rabatt om man är flera?
Gå 4 betala för 3! För offert, kontakta [email protected]
Hur betalar jag kursen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!