Grundutbildning inom offentlighet och sekretess

Grundläggande webbutbildning inom offentlighet och sekretess

Som anställd inom offentlig verksamhet är det viktigt att ha goda kunskaper om vad offentlighetsprincipen innebär och hur den påverkar det dagliga arbetet. I denna webbutbildning lär du dig grunderna i vad som utgör en allmän handling och vad du som anställd behöver tänka på när det kommer till utlämnande av allmän handling.

Med vår webbutbildning kan du enkelt logga in i vår plattform och i lugn och ro genomföra utbildningen via din dator när det passar dig. Utbildningen finns tillgänglig att titta på flera gånger och du kan pausa och starta som du vill. Utbildningen består av tre delar med efterföljande frågequiz. Varje modulavsnitt inklusive frågequiz måste vara godkänd för att kunna gå vidare till nästa modul. Varje modul tar cirka 15 minuter att genomföra, totalt cirka 45 minuter.

Utbildningen består av följande tre delar

Del 1
- Vad är offentlighetsprincipen?
- Vad menas med en handling?
- Vad menas med en myndighet?

Del 2
- När är en handling inkommen?
- När är en handling upprättad?
- Sekretessbrytande regler

Del 3
- Hur ska en begäran om utlämnande av allmän handling hanteras?


Din föreläsare


Insatt
Insatt

Insatt är ett snabbväxande företag som förändrar juristmarknaden och utmanar en konservativ rådgivningsbransch.

Med lång erfarenhet som bolagsjurister från såväl stora globala koncernbolag som entreprenöriella scale-ups vet vi vilka utmaningar en verksamhet kan stöta på i sin dagliga verksamhet. Vi vet också att många verksamheter saknar många av de fördelar det innebär att ha en intern juridikavdelning på plats i organisationen.

Detta är något vi tog fasta på och som vi tog med oss när vi startade Insatt. Vi erbjuder bolagsjurister till etablerade företag och entreprenörer där det kanske inte finns utrymme att anställa en egen bolagsjurist på heltid men där behovet av riktigt bra verksamhetsnära juridik är detsamma.

Som bolagsjurister har vi lärt oss att fokusera på rätt saker, att bygga långsiktigt och erbjuda handfasta råd och verktyg baserade på praktiska erfarenheter. Vi har gedigen erfarenhet av att jobba direkt i linjen och förstår vikten av att stödja affären.

Det är vi som är Insatt.


Utbildningens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Kanske är du också intresserad av:Offentlighetsprincipen - Praktik och teori
Nils Funcke
232 kr

Orginalpris: 232 kr


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå utbildningen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar vanligtvis via faktura, hör av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!